PHPCon Poland 2024

ImagickDraw::getFontSize

(PECL imagick 2, PECL imagick 3)

ImagickDraw::getFontSizeYazı tipi yüksekliğini döndürür

Açıklama

public ImagickDraw::getFontSize(): float
Uyarı

Bu işlev hala belgelendirilmemiştir; sadece bağımsız değişken listesi mevcuttur.

Metin çizmekte kullanılan yazı tipi yüksekliğini punto olarak döndürür.

Dönen Değerler

ImagickDraw nesnesi ile ilişkilendirilmiş yazı tipinin yüksekliğini döndürür.

add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top