PHP 8.4.0 Alpha 1 available for testing

ImagickDraw::setStrokePatternURL

(PECL imagick 2, PECL imagick 3)

ImagickDraw::setStrokePatternURLNesne dış hatlarının çiziminde kullanılacak örüntüyü tanımlar

Açıklama

public ImagickDraw::setStrokePatternURL(string $örüntü_adresi): bool
Uyarı

Bu işlev hala belgelendirilmemiştir; sadece bağımsız değişken listesi mevcuttur.

Nesne dış hatlarının çiziminde kullanılacak örüntüyü tanımlar.

Bağımsız Değişkenler

örüntü_adresi

Dış hatların çiziminde kullanılacak örüntünün adresi.

Dönen Değerler

Başarı durumunda true döner.

add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top