CascadiaPHP 2024

ImagickDraw::getStrokeLineCap

(PECL imagick 2, PECL imagick 3)

ImagickDraw::getStrokeLineCapKalın çizgilerdeki çizgi uçlarının şeklini döndürür

Açıklama

public ImagickDraw::getStrokeLineCap(): int
Uyarı

Bu işlev hala belgelendirilmemiştir; sadece bağımsız değişken listesi mevcuttur.

Kalın çizgilerdeki çizgi uçlarının şeklini döndürür.

Dönen Değerler

Uç şekli belirlenmemişse 0, aksi takdirde çizgi ucu sabitlerinden biri (imagick::LINECAP_*) döner.

add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top