PHPCon Poland 2024

ImagickDraw::getClipUnits

(PECL imagick 2, PECL imagick 3)

ImagickDraw::getClipUnitsYalıtım maskesi birimlerinin yorumunu döndürür

Açıklama

public ImagickDraw::getClipUnits(): int
Uyarı

Bu işlev hala belgelendirilmemiştir; sadece bağımsız değişken listesi mevcuttur.

Yalıtım maskesi birimlerinin yorumunu döndürür.

Dönen Değerler

Başarı durumunda bir tamsayı döner.

add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top