PHPCon Poland 2024

ImagickDraw::setFillAlpha

(PECL imagick 2, PECL imagick 3)

ImagickDraw::setFillAlphaDolgu dokusu veya dolgu rengi için kullanılacak şeffaflığı belirler

Açıklama

public ImagickDraw::setFillAlpha(float $şeffaflık): bool
Uyarı

Bu işlev hala belgelendirilmemiştir; sadece bağımsız değişken listesi mevcuttur.

Dolgu dokusu veya dolgu rengi için kullanılacak şeffaflığı belirler. Tam şeffaflık 1.0'dır.

Bağımsız Değişkenler

şeffaflık

Dolgunun ışık geçirgenliği.

Dönen Değerler

Hiçbir değer dönmez.

Örnekler

Örnek 1 - ImagickDraw::setFillAlpha() örneği

<?php
function setFillAlpha($strokeColor, $fillColor, $backgroundColor) {

$draw = new \ImagickDraw();

$draw->setStrokeColor($strokeColor);
$draw->setFillColor($fillColor);
$draw->setStrokeOpacity(1);
$draw->setStrokeWidth(2);
$draw->rectangle(100, 200, 200, 300);
@
$draw->setFillAlpha(0.4);
$draw->rectangle(300, 200, 400, 300);

$imagick = new \Imagick();
$imagick->newImage(500, 500, $backgroundColor);
$imagick->setImageFormat("png");
$imagick->drawImage($draw);

header("Content-Type: image/png");
echo
$imagick->getImageBlob();
}

?>

add a note

User Contributed Notes 1 note

up
2
Mark van der Velden
16 years ago
setFillAlpha is deprecated use the replacement: setFillOpacity
To Top