SymfonyWorld Online 2022 Winter Edition

ImagickDraw::setFillAlpha

(PECL imagick 2, PECL imagick 3)

ImagickDraw::setFillAlphaDolgu dokusu veya dolgu rengi için kullanılacak şeffaflığı belirler

Açıklama

public ImagickDraw::setFillAlpha(float $şeffaflık): bool
Uyarı

Bu işlev hala belgelendirilmemiştir; sadece değiştirge listesi mevcuttur.

Dolgu dokusu veya dolgu rengi için kullanılacak şeffaflığı belirler. Tam şeffaflık 1.0'dır.

Değiştirgeler

şeffaflık

Dolgunun ışık geçirgenliği.

Dönen Değerler

Hiçbir değer dönmez.

Örnekler

Örnek 1 - ImagickDraw::setFillAlpha() örneği

<?php
function setFillAlpha($strokeColor$fillColor$backgroundColor) {

    
$draw = new \ImagickDraw();

    
$draw->setStrokeColor($strokeColor);
    
$draw->setFillColor($fillColor);
    
$draw->setStrokeOpacity(1);
    
$draw->setStrokeWidth(2);
    
$draw->rectangle(100200200300);
    @
$draw->setFillAlpha(0.4);
    
$draw->rectangle(300200400300);

    
$imagick = new \Imagick();
    
$imagick->newImage(500500$backgroundColor);
    
$imagick->setImageFormat("png");
    
$imagick->drawImage($draw);

    
header("Content-Type: image/png");
    echo 
$imagick->getImageBlob();
}

?>

add a note

User Contributed Notes 1 note

up
1
Mark van der Velden
14 years ago
setFillAlpha is deprecated use the replacement: setFillOpacity
To Top