ImagickDraw::setStrokeOpacity

(PECL imagick 2, PECL imagick 3)

ImagickDraw::setStrokeOpacityVurgulanmış nesne dış hatlarının matlığını tanımlar

Açıklama

public ImagickDraw::setStrokeOpacity(float $vurgu_matlığı): bool
Uyarı

Bu işlev hala belgelendirilmemiştir; sadece bağımsız değişken listesi mevcuttur.

Vurgulanmış nesne dış hatlarının matlığını tanımlar.

Bağımsız Değişkenler

vurgu_matlığı

Tam matlık değeri 1.0'dır.

Dönen Değerler

Hiçbir değer dönmez.

Örnekler

Örnek 1 - ImagickDraw::setStrokeOpacity() örneği

<?php
function setStrokeOpacity($strokeColor, $fillColor, $backgroundColor) {
$draw = new \ImagickDraw();

$draw->setStrokeWidth(1);
$draw->setStrokeColor($strokeColor);
$draw->setFillColor($fillColor);
$draw->setStrokeWidth(10);
$draw->setStrokeOpacity(1);
$draw->line(100, 80, 400, 125);
$draw->rectangle(25, 200, 150, 350);
$draw->setStrokeOpacity(0.5);
$draw->line(100, 100, 400, 145);
$draw->rectangle(200, 200, 325, 350);
$draw->setStrokeOpacity(0.2);
$draw->line(100, 120, 400, 165);
$draw->rectangle(375, 200, 500, 350);

$image = new \Imagick();
$image->newImage(550, 400, $backgroundColor);
$image->setImageFormat("png");
$image->drawImage($draw);

header("Content-Type: image/png");
echo
$image->getImageBlob();
}

?>

add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top