PHPCon Poland 2024

ImagickDraw::setTextAlignment

(PECL imagick 2, PECL imagick 3)

ImagickDraw::setTextAlignmentMetni hizalar

Açıklama

public ImagickDraw::setTextAlignment(int $hizalama): bool
Uyarı

Bu işlev hala belgelendirilmemiştir; sadece bağımsız değişken listesi mevcuttur.

Metin çizilirken metne uygulanacak hizalama türünü tanımlar.

Bağımsız Değişkenler

hizalama

Hizalama sabitlerinden biri (imagick::ALIGN_*).

Dönen Değerler

Hiçbir değer dönmez.

Örnekler

Örnek 1 - ImagickDraw::setTextAlignment() örneği

<?php
function setTextAlignment($strokeColor, $fillColor, $backgroundColor) {
$draw = new \ImagickDraw();
$draw->setStrokeColor($strokeColor);
$draw->setFillColor($fillColor);
$draw->setStrokeWidth(1);
$draw->setFontSize(36);

$draw->setTextAlignment(\Imagick::ALIGN_LEFT);
$draw->annotation(250, 75, "Lorem Ipsum!");
$draw->setTextAlignment(\Imagick::ALIGN_CENTER);
$draw->annotation(250, 150, "Lorem Ipsum!");
$draw->setTextAlignment(\Imagick::ALIGN_RIGHT);
$draw->annotation(250, 225, "Lorem Ipsum!");
$draw->line(250, 0, 250, 500);

$imagick = new \Imagick();
$imagick->newImage(500, 500, $backgroundColor);
$imagick->setImageFormat("png");
$imagick->drawImage($draw);

header("Content-Type: image/png");
echo
$imagick->getImageBlob();
}

?>

add a note

User Contributed Notes 1 note

up
-3
sebastian dot mayer at maysoft dot de
15 years ago
<?php

define
("LEFT", 1);
define("CENTER", 2);
define("RIGHT", 3);

$w = 400;
$h = 200;
$gradient = new Imagick();
$gradient->newPseudoImage($w, $h, "gradient:red-black");

$draw = new ImagickDraw();
$draw->setFontSize(12);
$draw->setFillColor(new ImagickPixel("#ffffff"));

$draw->setTextAlignment(LEFT);
$draw->annotation(150, 30, "Hello World1!");
$draw->setTextAlignment(CENTER);
$draw->annotation(150, 50, "Hello World2!");
$draw->setTextAlignment(RIGHT);
$draw->annotation(150, 70, "Hello World3!");

$draw->setFillColor(new ImagickPixel("#0000aa"));
$x1 = 150;
$x2 = 150;
$y1 = 0;
$y2 = 200;
$draw->rectangle($x1, $y1, $x2, $y2);

$gradient->drawImage($draw);

$gradient->setImageFormat("png");
header("Content-Type: image/png");
echo
$gradient;
?>
To Top