ImagickDraw::pathLineToAbsolute

(PECL imagick 2)

ImagickDraw::pathLineToAbsoluteBir hat elemanı çizer

Açıklama

public ImagickDraw::pathLineToAbsolute(float $x, float $y): bool
Uyarı

Bu işlev hala belgelendirilmemiştir; sadece bağımsız değişken listesi mevcuttur.

Mutlak koordinatları kullanarak geçerli noktadan belirtilen noktaya bir hat elemanı çizer. Belirtilen nokta geçerli nokta haline gelir.

Bağımsız Değişkenler

x

Hedef noktanın X konumu.

y

Hedef noktanın Y konumu.

Dönen Değerler

Hiçbir değer dönmez.

add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top