SymfonyWorld Online 2022 Winter Edition

ImagickDraw::setFillColor

(PECL imagick 2, PECL imagick 3)

ImagickDraw::setFillColorDolgulu nesnelerin çiziminde kullanılacak dolgu rengini belirler

Açıklama

public ImagickDraw::setFillColor(ImagickPixel $dolgu_rengi): bool
Uyarı

Bu işlev hala belgelendirilmemiştir; sadece değiştirge listesi mevcuttur.

Dolgulu nesnelerin çiziminde kullanılacak dolgu rengini belirler.

Değiştirgeler

dolgu_rengi

Renk olarak kullanılacak ImagickPixel nesnesi.

Dönen Değerler

Hiçbir değer dönmez.

Örnekler

Örnek 1 - ImagickDraw::setFillColor() örneği

<?php
function setFillColor($strokeColor$fillColor$backgroundColor) {

    
$draw = new \ImagickDraw();

    
$draw->setStrokeOpacity(1);
    
$draw->setStrokeWidth(1.5);
    
$draw->setStrokeColor($strokeColor);
    
$draw->setFillColor($fillColor);
    
$draw->rectangle(5050150150);

    
$draw->setFillColor("rgb(200, 32, 32)");
    
$draw->rectangle(20050300150);

    
$image = new \Imagick();
    
$image->newImage(500500$backgroundColor);
    
$image->setImageFormat("png");

    
$image->drawImage($draw);

    
header("Content-Type: image/png");
    echo 
$image->getImageBlob();
}

?>

add a note

User Contributed Notes 1 note

up
2
moguchicorp at gmail dot com
11 years ago
It also accepts color definitions by name and hexa, as in

<?php
$draw
= new ImagickDraw();

/* defined color black */
$draw->setFillColor('black');

/* some light brown */
$draw->setFillColor('#a4610f');

?>
To Top