CascadiaPHP 2024

ImagickDraw::pathEllipticArcRelative

(PECL imagick 2, PECL imagick 3)

ImagickDraw::pathEllipticArcRelativeBir eliptik yay çizer

Açıklama

public ImagickDraw::pathEllipticArcRelative(
    float $rx,
    float $ry,
    float $x_ekseni_açısı,
    bool $büyük_yay,
    bool $saat_yönü,
    float $x,
    float $y
): bool
Uyarı

Bu işlev hala belgelendirilmemiştir; sadece bağımsız değişken listesi mevcuttur.

Göreli koordinatları kullanarak geçerli noktadan (x, y) koordinatlarına bir eliptik yay çizer. Elipsin büyüklüğü ve yönü (rx, ry) yarıçapları ve x_ekseni_açısı tarafından tanımlanır. x_ekseni_açısı elipsin geçerli koordinat sistemine göre ne kadar döndürüleceğini belirler. Elipsin merkezi diğer bağımsız değişkenlerden yararlanılarak otomatik olarak hesaplanır. Yayın nasıl çizileceği büyük_yay ve saat_yönü bağımsız değişkenlerine göre belirlenip buna göre hesaplanır. Eğer büyük_yay için true belirtilmişse kullanılabilecek en büyük yay çizilir. Eğer saat_yönü için true belirtilirse, yay, saat akrebi yönünde çizilir.

Bağımsız Değişkenler

rx

x yarıçapı.

ry

y yarıçapı.

x_ekseni_açısı

x ekseni dönüş açısı.

büyük_yay

true belirtilmişse kullanılabilecek en büyük yay çizilir.

saat_yönü

true belirtilirse yay saat akrebi yönünde çizilir.

x

x koordinatı.

y

y koordinatı.

Dönen Değerler

Hiçbir değer dönmez.

add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top