PHPCon Poland 2024

ImagickDraw::setStrokeDashOffset

(PECL imagick 2, PECL imagick 3)

ImagickDraw::setStrokeDashOffsetKesikli çizgi örüntüsünde tire başlangıcını belirler

Açıklama

public ImagickDraw::setStrokeDashOffset(float $tire_başlangıcı): bool
Uyarı

Bu işlev hala belgelendirilmemiştir; sadece bağımsız değişken listesi mevcuttur.

Kesikli çizgi örüntüsünde tire başlangıcını belirler.

Bağımsız Değişkenler

dash_offset

Tire başlangıcı.

Dönen Değerler

Hiçbir değer dönmez.

Örnekler

Örnek 1 - ImagickDraw::setStrokeDashOffset() örneği

<?php
function setStrokeDashOffset($strokeColor, $fillColor, $backgroundColor) {

$draw = new \ImagickDraw();

$draw->setStrokeColor($strokeColor);
$draw->setFillColor($fillColor);
$draw->setStrokeWidth(4);
$draw->setStrokeDashArray([20, 20]);
$draw->setStrokeDashOffset(0);
$draw->rectangle(100, 50, 225, 175);

//Start the dash effect halfway through the solid portion
$draw->setStrokeDashOffset(10);
$draw->rectangle(275, 50, 400, 175);

//Start the dash effect on the space portion
$draw->setStrokeDashOffset(20);
$draw->rectangle(100, 200, 225, 350);
$draw->setStrokeDashOffset(5);
$draw->rectangle(275, 200, 400, 350);

$image = new \Imagick();
$image->newImage(500, 400, $backgroundColor);
$image->setImageFormat("png");
$image->drawImage($draw);

header("Content-Type: image/png");
echo
$image->getImageBlob();
}

?>

add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top