PHP 7.4.22 Released!

ImagickDraw::setStrokeMiterLimit

(PECL imagick 2, PECL imagick 3)

ImagickDraw::setStrokeMiterLimitGönyenin kesildiği sınırı tanımlar

Açıklama

public ImagickDraw::setStrokeMiterLimit(int $gönyeSınırı): bool
Uyarı

Bu işlev hala belgelendirilmemiştir; sadece değiştirge listesi mevcuttur.

Gönyenin kesildiği sınırı tanımlar. İki kalın çizgi keskin bir açı ile kesiştiğinde kesişim yeri gönye köşesi biçimini alacak şekilde çizgi fazlalıkları atılır. Bu gönye köşesini uzatmak mümkündür. gönyeSınırı gönye uzunluğunun çizgi genişliğine oranına bir sınırlama getirir.

Değiştirgeler

gönyeSınırı

Gönye uzatma sınırı.

Dönen Değerler

Hiçbir değer dönmez.

Örnekler

Örnek 1 - ImagickDraw::setStrokeMiterLimit() örneği

<?php
function setStrokeMiterLimit($strokeColor$fillColor$backgroundColor) {

    
$draw = new \ImagickDraw();

    
$draw->setStrokeColor($strokeColor);
    
$draw->setStrokeOpacity(0.6);
    
$draw->setFillColor($fillColor);
    
$draw->setStrokeWidth(10);

    
$yOffset 100;

    
$draw->setStrokeLineJoin(\Imagick::LINEJOIN_MITER);

    for (
$y 0$y 3$y++) {

        
$draw->setStrokeMiterLimit(40 $y);

        
$points = [
            [
'x' => 22 3'y' => 15 $y $yOffset],
            [
'x' => 20 3'y' => 20 $y $yOffset],
            [
'x' => 70 5'y' => 45 $y $yOffset],
        ];

        
$draw->polygon($points);
    }

    
$image = new \Imagick();
    
$image->newImage(500500$backgroundColor);
    
$image->setImageFormat("png");
    
$image->drawImage($draw);

    
$image->setImageType(\Imagick::IMGTYPE_PALETTE);
    
$image->setImageCompressionQuality(100);
    
$image->stripImage();

    
header("Content-Type: image/png");
    echo 
$image->getImageBlob();
}

?>

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top