SymfonyWorld Online 2022 Winter Edition

ImagickDraw::popDefs

(PECL imagick 2, PECL imagick 3)

ImagickDraw::popDefsBir tanım listesini sonlandırır

Açıklama

public ImagickDraw::popDefs(): bool
Uyarı

Bu işlev hala belgelendirilmemiştir; sadece değiştirge listesi mevcuttur.

Bir tanım listesini sonlandırır.

Dönen Değerler

Hiçbir değer dönmez.

Örnekler

Örnek 1 - ImagickDraw::popDefs() örneği

<?php
function popDefs($strokeColor$fillColor$backgroundColor) {

    
$draw = new \ImagickDraw();

    
$draw->setStrokeColor($strokeColor);
    
$draw->setFillColor($fillColor);
    
$draw->setstrokeOpacity(1);
    
$draw->setStrokeWidth(2);
    
$draw->setFontSize(72);
    
$draw->pushDefs();
    
$draw->setStrokeColor('white');
    
$draw->rectangle(5050200200);
    
$draw->popDefs();

    
$draw->rectangle(30050450200);

    
$imagick = new \Imagick();
    
$imagick->newImage(500500$backgroundColor);
    
$imagick->setImageFormat("png");

    
$imagick->drawImage($draw);

    
header("Content-Type: image/png");
    echo 
$imagick->getImageBlob();
}

?>

add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top