PHP 8.4.0 Alpha 2 available for testing

ImagickDraw::setFillRule

(PECL imagick 2, PECL imagick 3)

ImagickDraw::setFillRuleÇokgen çizerken kullanılacak dolgu kuralını belirler

Açıklama

public ImagickDraw::setFillRule(int $dolgu_kuralı): bool
Uyarı

Bu işlev hala belgelendirilmemiştir; sadece bağımsız değişken listesi mevcuttur.

Çokgen çizerken kullanılacak dolgu kuralını belirler.

Bağımsız Değişkenler

dolgu_kuralı

Dolgu kuralı sabitlerinden biri (imagick::FILLRULE_*).

Dönen Değerler

Hiçbir değer dönmez.

Örnekler

Örnek 1 - ImagickDraw::setFillRule() örneği

<?php
function setFillRule($fillColor, $strokeColor, $backgroundColor) {

$draw = new \ImagickDraw();

$draw->setStrokeWidth(1);
$draw->setStrokeColor($strokeColor);
$draw->setFillColor($fillColor);

$fillRules = [\Imagick::FILLRULE_NONZERO, \Imagick::FILLRULE_EVENODD];

$points = 11;
$size = 150;

$draw->translate(175, 160);

for (
$x = 0; $x < 2; $x++) {
$draw->setFillRule($fillRules[$x]);
$draw->pathStart();
for (
$n = 0; $n < $points * 2; $n++) {

if (
$n >= $points) {
$angle = fmod($n * 360 * 4 / $points, 360) * pi() / 180;
}
else {
$angle = fmod($n * 360 * 3 / $points, 360) * pi() / 180;
}

$positionX = $size * sin($angle);
$positionY = $size * cos($angle);

if (
$n == 0) {
$draw->pathMoveToAbsolute($positionX, $positionY);
}
else {
$draw->pathLineToAbsolute($positionX, $positionY);
}
}

$draw->pathClose();
$draw->pathFinish();

$draw->translate(325, 0);
}

$image = new \Imagick();
$image->newImage(700, 320, $backgroundColor);
$image->setImageFormat("png");
$image->drawImage($draw);

header("Content-Type: image/png");
echo
$image->getImageBlob();
}

?>

add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top