ImagickDraw::roundRectangle

(PECL imagick 2, PECL imagick 3)

ImagickDraw::roundRectangleKöşeleri yuvarlatılmış bir dikdörtgen çizer

Açıklama

public ImagickDraw::roundRectangle(
    float $x1,
    float $y1,
    float $x2,
    float $y2,
    float $rx,
    float $ry
): bool
Uyarı

Bu işlev hala belgelendirilmemiştir; sadece bağımsız değişken listesi mevcuttur.

Köşegen koordinatları belirtilen dikdörtgeni, köşelerini x ve y yarıçaplarına göre yuvarlatarak çizer. Çizim için geçerli çizgi türü, çizgi kalınlığı ve dolgu ayarları kullanılır.

Bağımsız Değişkenler

x1

Sol üst köşenin X konumu.

y1

Sol üst köşenin Y konumu.

x2

Sağ alt köşenin X konumu.

y2

Sağ alt köşenin Y konumu.

rx

x yarıçapı

ry

y yarıçapı

Dönen Değerler

Hiçbir değer dönmez.

Örnekler

Örnek 1 - ImagickDraw::roundRectangle() örneği

<?php
function roundRectangle($strokeColor, $fillColor, $backgroundColor, $startX, $startY, $endX, $endY, $roundX, $roundY) {

$draw = new \ImagickDraw();

$draw->setStrokeColor($strokeColor);
$draw->setFillColor($fillColor);
$draw->setStrokeOpacity(1);
$draw->setStrokeWidth(2);

$draw->roundRectangle($startX, $startY, $endX, $endY, $roundX, $roundY);

$imagick = new \Imagick();
$imagick->newImage(500, 500, $backgroundColor);
$imagick->setImageFormat("png");

$imagick->drawImage($draw);

header("Content-Type: image/png");
echo
$imagick->getImageBlob();
}

?>

add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top