CascadiaPHP 2024

ImagickDraw::setVectorGraphics

(PECL imagick 2, PECL imagick 3)

ImagickDraw::setVectorGraphicsYöney çizgesini tanımlar

Açıklama

public ImagickDraw::setVectorGraphics(string $xml): bool
Uyarı

Bu işlev hala belgelendirilmemiştir; sadece bağımsız değişken listesi mevcuttur.

Belirtilen ImagickDraw nesnesi ile ilişkili yöney çizgesini tanımlar. Bu yöntemi, yöney çizgesinin durumununda ısrarcı olmak için bir yöntem olarak ImagickDraw::getVectorGraphics() ile birlikte kullanın.

Bağımsız Değişkenler

xml

Yöney çizgesini içeren XML.

Dönen Değerler

Başarı durumunda true, başarısızlık durumunda false döner.

Örnekler

Örnek 1 - ImagickDraw::setVectorGraphics() örneği

<?php
function setVectorGraphics() {
// Yeni bir çizim nesnesi oluşturup bir şeyler çiz
$draw = new \ImagickDraw();
$draw->setFillColor("red");
$draw->circle(20, 20, 50, 50);
$draw->setFillColor("blue");
$draw->circle(50, 70, 50, 50);
$draw->rectangle(50, 120, 80, 150);

// Çizimi bir dizge olarak döndür
$SVG = $draw->getVectorGraphics();

//$svg bir dizgedir, bir dizgenin kaydedilebileceği her yere kaydedilebilir

// Yeni bir çizim nesnesi üretmek için kayıtlı çizimi kullan
$draw2 = new \ImagickDraw();
// SVG metnini yerleştir
$draw2->setVectorGraphics("<root>".$SVG."</root>");

$imagick = new \Imagick();
$imagick->newImage(200, 200, 'white');
$imagick->setImageFormat("png");

$imagick->drawImage($draw2);

header("Content-Type: image/png");
echo
$imagick->getImageBlob();
}

?>

add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top