SymfonyWorld Online 2022 Winter Edition

ImagickDraw::setVectorGraphics

(PECL imagick 2, PECL imagick 3)

ImagickDraw::setVectorGraphicsYöney çizgesini tanımlar

Açıklama

public ImagickDraw::setVectorGraphics(string $xml): bool
Uyarı

Bu işlev hala belgelendirilmemiştir; sadece değiştirge listesi mevcuttur.

Belirtilen ImagickDraw nesnesi ile ilişkili yöney çizgesini tanımlar. Bu yöntemi, yöney çizgesinin durumununda ısrarcı olmak için bir yöntem olarak ImagickDraw::getVectorGraphics() ile birlikte kullanın.

Değiştirgeler

xml

Yöney çizgesini içeren XML.

Dönen Değerler

Başarı durumunda true, başarısızlık durumunda false döner.

Örnekler

Örnek 1 - ImagickDraw::setVectorGraphics() örneği

<?php
function setVectorGraphics() {
    
// Yeni bir çizim nesnesi oluşturup bir şeyler çiz
    
$draw = new \ImagickDraw();
    
$draw->setFillColor("red");
    
$draw->circle(20205050);
    
$draw->setFillColor("blue");
    
$draw->circle(50705050);
    
$draw->rectangle(5012080150);

    
// Çizimi bir dizge olarak döndür
    
$SVG $draw->getVectorGraphics();

    
//$svg bir dizgedir, bir dizgenin kaydedilebileceği her yere kaydedilebilir

    // Yeni bir çizim nesnesi üretmek için kayıtlı çizimi kullan
    
$draw2 = new \ImagickDraw();
    
// SVG metnini yerleştir
    
$draw2->setVectorGraphics("<root>".$SVG."</root>");

    
$imagick = new \Imagick();
    
$imagick->newImage(200200'white');
    
$imagick->setImageFormat("png");

    
$imagick->drawImage($draw2);

    
header("Content-Type: image/png");
    echo 
$imagick->getImageBlob();
}

?>

add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top