CascadiaPHP 2024

ImagickDraw::getStrokeAntialias

(PECL imagick 2, PECL imagick 3)

ImagickDraw::getStrokeAntialiasNesne dış hatlarını çizmekte kullanılan vurgu yumuşatması ayarını döndürür

Açıklama

public ImagickDraw::getStrokeAntialias(): bool
Uyarı

Bu işlev hala belgelendirilmemiştir; sadece bağımsız değişken listesi mevcuttur.

Vurgu kenar yumuşatması ayarını döndürür. Vurgulu dış hatlara öntanımlı olarak kenar yumuşatması uygulanır. Yumuşatma iptal edildiğinde vurgulu kenar piksellerinin rengi belirlenirken vurgu ve tuval rengi parlaklık bakımından karşılaştırılır (eşikleme).

Dönen Değerler

Kenar yumuşatma etkinse true değilse false döner.

add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top