CascadiaPHP 2024

ImagickDraw::scale

(PECL imagick 2, PECL imagick 3)

ImagickDraw::scaleEnboy oranını ayarlar

Açıklama

public ImagickDraw::scale(float $x, float $y): bool
Uyarı

Bu işlev hala belgelendirilmemiştir; sadece bağımsız değişken listesi mevcuttur.

Geçerli koordinat sisteminde yatay ve düşey yönlerde uygulanacak enboy oranını belirler.

Bağımsız Değişkenler

x

Yatay katsayı.

y

Düşey katsayı.

Dönen Değerler

Hiçbir değer dönmez.

Örnekler

Örnek 1 - ImagickDraw::scale() örneği

<?php
function scale($strokeColor, $fillColor, $backgroundColor, $fillModifiedColor) {

$draw = new \ImagickDraw();
$draw->setStrokeColor($strokeColor);
$draw->setStrokeWidth(4);
$draw->setFillColor($fillColor);
$draw->rectangle(200, 200, 300, 300);
$draw->setFillColor($fillModifiedColor);
$draw->scale(1.4, 1.4);
$draw->rectangle(200, 200, 300, 300);

$image = new \Imagick();
$image->newImage(500, 500, $backgroundColor);
$image->setImageFormat("png");
$image->drawImage($draw);

header("Content-Type: image/png");
echo
$image->getImageBlob();
}

?>

add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top