PHPCon Poland 2024

ImagickDraw::setFillPatternURL

(PECL imagick 2, PECL imagick 3)

ImagickDraw::setFillPatternURLNesne dolgu örüntüsü için kullanılacak adresi belirler

Açıklama

public ImagickDraw::setFillPatternURL(string $dolgu_adresi): bool
Uyarı

Bu işlev hala belgelendirilmemiştir; sadece bağımsız değişken listesi mevcuttur.

Nesne dolgu örüntüsü için kullanılacak adresi belirler. Şimdilik sadece yerel betimleyiciler ("#betimleyici") desteklenmektedir. Bu yerel betimleyiciler genelde ImagickDraw::pushPattern() ve/veya ImagickDraw::popPattern() ile bir isimli örüntü tanımlamak suretiyle oluşturulurlar.

Bağımsız Değişkenler

dolgu_adresi

Dolgu örüntüsünün temin edileceği adres.

Dönen Değerler

Başarı durumunda true, başarısızlık durumunda false döner.

add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top