PHP 8.1.0 RC 2 available for testing

ImagickDraw::getGravity

(PECL imagick 2, PECL imagick 3)

ImagickDraw::getGravityMetnin çekim yönünü döndürür

Açıklama

public ImagickDraw::getGravity(): int
Uyarı

Bu işlev hala belgelendirilmemiştir; sadece değiştirge listesi mevcuttur.

Metin yerleştirilirken kullanılan çekim yönünü döndürür.

Dönen Değerler

Çekim yönü belirlenmemişse 0, aksi takdirde çekim yönü sabitlerinden biri (imagick::GRAVITY_*) döner.

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top