CascadiaPHP 2024

ImagickDraw::pathCurveToSmoothRelative

(PECL imagick 2, PECL imagick 3)

ImagickDraw::pathCurveToSmoothRelativeÜçüncü dereceden bir Bezier eğrisi çizer

Açıklama

public ImagickDraw::pathCurveToSmoothRelative(
    float $x2,
    float $y2,
    float $x,
    float $y
): bool
Uyarı

Bu işlev hala belgelendirilmemiştir; sadece bağımsız değişken listesi mevcuttur.

Göreli koordinatları kullanarak, geçerli noktadan belirtilen (x,y) noktasına üçüncü dereceden bir Bezier eğrisi çizer. Önceki komutun geçerli noktaya göre ikinci denetim noktasının yansıması ilk denetim noktası olarak ele alınır. (Böyle bir komut yoksa veya önceki komut ImagickDraw::pathCurveToAbsolute(), ImagickDraw::pathCurveToRelative(), ImagickDraw::pathCurveToSmoothAbsolute() veya ImagickDraw::pathCurveToSmoothRelative() değilse ilk denetim noktası olarak geçerli nokta kullanılır.) (x2, y2) ikinci (yani eğrinin sonundaki) denetim noktasıdır. İşlemin sonunda Bezier eğrisinin son (x,y) noktası geçerli nokta haline gelir.

Bağımsız Değişkenler

x2

Sondaki denetim noktasının X koordinatı.

y2

Sondaki denetim noktasının Y koordinatı.

x

Eğrinin son noktasının X koordinatı.

y

Eğrinin son noktasının Y koordinatı

Dönen Değerler

Hiçbir değer dönmez.

add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top