ImagickDraw::pathLineToVerticalRelative

(PECL imagick 2, PECL imagick 3)

ImagickDraw::pathLineToVerticalRelativeBir düşey hat elemanı çizer

Açıklama

public ImagickDraw::pathLineToVerticalRelative(float $y): bool
Uyarı

Bu işlev hala belgelendirilmemiştir; sadece bağımsız değişken listesi mevcuttur.

Göreli koordinatları kullanarak geçerli noktadan belirtilen noktaya düşey bir hat elemanı çizer. Belirtilen nokta geçerli nokta haline gelir.

Bağımsız Değişkenler

y

Y koordinatı.

Dönen Değerler

Hiçbir değer dönmez.

add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top