ImagickDraw::getFontStyle

(PECL imagick 2, PECL imagick 3)

ImagickDraw::getFontStyleYazı tipi tarzını döndürür

Açıklama

public ImagickDraw::getFontStyle(): int
Uyarı

Bu işlev hala belgelendirilmemiştir; sadece bağımsız değişken listesi mevcuttur.

Metin çizerken kullanılan yazı tipi tarzını döndürür

Dönen Değerler

Bir tarz belirlenmemişse 0, aksi takdirde ImagickDraw nesnesiyle ilişkilendirilen yazı tipi tarzı sabitlerinden biri (imagick::STYLE_*) döner.

add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top