SymfonyWorld Online 2022 Winter Edition

ImagickDraw::affine

(PECL imagick 2, PECL imagick 3)

ImagickDraw::affineGeçerli homojen koordinatlar matrisini ayarlar

Açıklama

public ImagickDraw::affine(array $matris): bool

Belirtilen matrise göre homojen koordinatlar matrisini ayarlar.

Değiştirgeler

matris

Bir dizi olarak homojen koordinatlar matrisi (Affine matrix).

Dönen Değerler

Hiçbir değer dönmez.

Örnekler

Örnek 1 - ImagickDraw::affine() örneği

<?php
function affine($strokeColor$fillColor$backgroundColor) {

    
$draw = new \ImagickDraw();

    
$draw->setStrokeWidth(1);
    
$draw->setStrokeOpacity(1);
    
$draw->setStrokeColor($strokeColor);
    
$draw->setFillColor($fillColor);

    
$draw->setStrokeWidth(2);

    
$PI 3.141592653589794;
    
$angle 60 $PI 360;

    
// Çizim koordinatlarını ölçekle.
    
$affineScale = array("sx" => 1.75"sy" => 1.75"rx" => 0"ry" => 0"tx" => 0"ty" => 0);

    
// Çizim koordinatlarını kırp
    
$affineShear = array("sx" => 1"sy" => 1"rx" => sin($angle), "ry" => -sin($angle), "tx" => 0"ty" => 0);

    
// Çizim koordinatlarını döndür. Kırpma koordinatları matrisi
    // yanlış ölçeklendirilmiş çizimler üretir.
    
$affineRotate = array("sx" => cos($angle), "sy" => cos($angle), "rx" => sin($angle), "ry" => -sin($angle), "tx" => 0"ty" => 0,);

    
// Çizimi dönüştür
    
$affineTranslate = array("sx" => 1"sy" => 1"rx" => 0"ry" => 0"tx" => 30"ty" => 30);

    
// Tanımlı homojen koordinatlar matrisi
    
$affineIdentity = array("sx" => 1"sy" => 1"rx" => 0"ry" => 0"tx" => 0"ty" => 0);

    
$examples = [$affineScale$affineShear$affineRotate$affineTranslate$affineIdentity,];

    
$count 0;

    foreach (
$examples as $example) {
        
$draw->push();
        
$draw->translate(($count 2) * 250intval($count 2) * 250);
        
$draw->translate(100100);
        
$draw->affine($example);
        
$draw->rectangle(-50, -505050);
        
$draw->pop();
        
$count++;
    }

    
// Çizim komutlarının işlenebileceği bir görüntü nesnesi oluştur
    
$image = new \Imagick();
    
$image->newImage(500750$backgroundColor);
    
$image->setImageFormat("png");

    
// ImagickDraw nesnesindeki çizim komutlarını görüntüye işle
    
$image->drawImage($draw);

    
// Görüntüyü tarayıcıya gönder
    
header("Content-Type: image/png");
    echo 
$image->getImageBlob();
}

?>

add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top