PHP 8.1.28 Released!

ImagickDraw::affine

(PECL imagick 2, PECL imagick 3)

ImagickDraw::affineGeçerli homojen koordinatlar matrisini ayarlar

Açıklama

public ImagickDraw::affine(array $matris): bool

Belirtilen matrise göre homojen koordinatlar matrisini ayarlar.

Bağımsız Değişkenler

matris

Bir dizi olarak homojen koordinatlar matrisi (Affine matrix).

Dönen Değerler

Hiçbir değer dönmez.

Örnekler

Örnek 1 - ImagickDraw::affine() örneği

<?php
function affine($strokeColor, $fillColor, $backgroundColor) {

$draw = new \ImagickDraw();

$draw->setStrokeWidth(1);
$draw->setStrokeOpacity(1);
$draw->setStrokeColor($strokeColor);
$draw->setFillColor($fillColor);

$draw->setStrokeWidth(2);

$PI = 3.141592653589794;
$angle = 60 * $PI / 360;

// Çizim koordinatlarını ölçekle.
$affineScale = array("sx" => 1.75, "sy" => 1.75, "rx" => 0, "ry" => 0, "tx" => 0, "ty" => 0);

// Çizim koordinatlarını kırp
$affineShear = array("sx" => 1, "sy" => 1, "rx" => sin($angle), "ry" => -sin($angle), "tx" => 0, "ty" => 0);

// Çizim koordinatlarını döndür. Kırpma koordinatları matrisi
// yanlış ölçeklendirilmiş çizimler üretir.
$affineRotate = array("sx" => cos($angle), "sy" => cos($angle), "rx" => sin($angle), "ry" => -sin($angle), "tx" => 0, "ty" => 0,);

// Çizimi dönüştür
$affineTranslate = array("sx" => 1, "sy" => 1, "rx" => 0, "ry" => 0, "tx" => 30, "ty" => 30);

// Tanımlı homojen koordinatlar matrisi
$affineIdentity = array("sx" => 1, "sy" => 1, "rx" => 0, "ry" => 0, "tx" => 0, "ty" => 0);

$examples = [$affineScale, $affineShear, $affineRotate, $affineTranslate, $affineIdentity,];

$count = 0;

foreach (
$examples as $example) {
$draw->push();
$draw->translate(($count % 2) * 250, intval($count / 2) * 250);
$draw->translate(100, 100);
$draw->affine($example);
$draw->rectangle(-50, -50, 50, 50);
$draw->pop();
$count++;
}

// Çizim komutlarının işlenebileceği bir görüntü nesnesi oluştur
$image = new \Imagick();
$image->newImage(500, 750, $backgroundColor);
$image->setImageFormat("png");

// ImagickDraw nesnesindeki çizim komutlarını görüntüye işle
$image->drawImage($draw);

// Görüntüyü tarayıcıya gönder
header("Content-Type: image/png");
echo
$image->getImageBlob();
}

?>

add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top