CascadiaPHP 2024

ImagickDraw::comment

(PECL imagick 2, PECL imagick 3)

ImagickDraw::commentBir yöney çıktı akımına bir açıklama ekler

Açıklama

public ImagickDraw::comment(string $açıklama): bool
Uyarı

Bu işlev hala belgelendirilmemiştir; sadece bağımsız değişken listesi mevcuttur.

Bir yöney çıktı akımına belirtilen açıklamayı ekler.

Bağımsız Değişkenler

açıklama

Yöney çıktı akımına eklenecek açıklama dizgesi.

Dönen Değerler

Hiçbir değer dönmez.

add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top