ImagickDraw::getTextEncoding

(PECL imagick 2, PECL imagick 3)

ImagickDraw::getTextEncodingMetin çizerken kullanılan karakter kümesi ismini döndürür

Açıklama

public ImagickDraw::getTextEncoding(): string
Uyarı

Bu işlev hala belgelendirilmemiştir; sadece bağımsız değişken listesi mevcuttur.

Metin çizerken kullanılan karakter kümesi ismini döndürür.

Dönen Değerler

Karakter kodlaması tanımsızsa false aksi takdirde metin çizerken kullanılan karakter kümesi ismini bir dizge olarak döndürür.

add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top