SymfonyWorld Online 2022 Winter Edition

ImagickDraw::getTextEncoding

(PECL imagick 2, PECL imagick 3)

ImagickDraw::getTextEncodingMetin çizerken kullanılan karakter kümesi ismini döndürür

Açıklama

public ImagickDraw::getTextEncoding(): string
Uyarı

Bu işlev hala belgelendirilmemiştir; sadece değiştirge listesi mevcuttur.

Metin çizerken kullanılan karakter kümesi ismini döndürür.

Dönen Değerler

Karakter kodlaması tanımsızsa false aksi takdirde metin çizerken kullanılan karakter kümesi ismini bir dizge olarak döndürür.

add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top