CascadiaPHP 2024

ImagickDraw::getStrokeMiterLimit

(PECL imagick 2, PECL imagick 3)

ImagickDraw::getStrokeMiterLimitGönyenin kesildiği sınırı döndürür

Açıklama

public ImagickDraw::getStrokeMiterLimit(): int
Uyarı

Bu işlev hala belgelendirilmemiştir; sadece bağımsız değişken listesi mevcuttur.

Gönyenin kesildiği sınırı döndürür. İki kalın çizgi keskin bir açı ile kesiştiğinde kesişim yeri gönye köşesi biçimini alacak şekilde çizgi fazlalıkları atılır. Bu gönye köşesini uzatmak mümkündür. Gönye sınırı ile gönye uzunluğunun çizgi genişliğine oranına bir sınırlama getirilir.

Dönen Değerler

Gönye sınırı belirlenmemişse 0, aksi takdirde gönye sınırını belirten bir tamsayı döner.

add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top