CascadiaPHP 2024

ImagickDraw::matte

(PECL imagick 2, PECL imagick 3)

ImagickDraw::matteGörüntünün matlık kanalını boyar

Açıklama

public ImagickDraw::matte(float $x, float $y, int $boyamaYöntemi): bool
Uyarı

Bu işlev hala belgelendirilmemiştir; sadece bağımsız değişken listesi mevcuttur.

Pikselleri şeffaflaştırmak için görüntünün matlık kanalını boyar.

Bağımsız Değişkenler

x

Mat pikselin X koordinatı.

y

Mat pikselin Y koordinatı.

boyamaYöntemi

Boyama sabitlerinden biri (imagick::PAINT_*).

Dönen Değerler

Başarı durumunda true, başarısızlık durumunda false döner.

Örnekler

Örnek 1 - ImagickDraw::matte() örneği

<?php
function matte($strokeColor, $fillColor, $backgroundColor, $paintType) {
$draw = new \ImagickDraw();

$draw->setStrokeColor($strokeColor);
$draw->setFillColor($fillColor);

$draw->setStrokeWidth(2);
$draw->setFontSize(72);

$draw->matte(120, 120, $paintType);
$draw->rectangle(100, 100, 300, 200);

$imagick = new \Imagick();
$imagick->newImage(500, 500, $backgroundColor);
$imagick->setImageFormat("png");
$imagick->drawImage($draw);

header("Content-Type: image/png");
echo
$imagick->getImageBlob();
}

?>

add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top