SymfonyWorld Online 2022 Winter Edition

ImagickDraw::matte

(PECL imagick 2, PECL imagick 3)

ImagickDraw::matteGörüntünün matlık kanalını boyar

Açıklama

public ImagickDraw::matte(float $x, float $y, int $boyamaYöntemi): bool
Uyarı

Bu işlev hala belgelendirilmemiştir; sadece değiştirge listesi mevcuttur.

Pikselleri şeffaflaştırmak için görüntünün matlık kanalını boyar.

Değiştirgeler

x

Mat pikselin X koordinatı.

y

Mat pikselin Y koordinatı.

boyamaYöntemi

Boyama sabitlerinden biri (imagick::PAINT_*).

Dönen Değerler

Başarı durumunda true, başarısızlık durumunda false döner.

Örnekler

Örnek 1 - ImagickDraw::matte() örneği

<?php
function matte($strokeColor$fillColor$backgroundColor$paintType) {
    
$draw = new \ImagickDraw();

    
$draw->setStrokeColor($strokeColor);
    
$draw->setFillColor($fillColor);

    
$draw->setStrokeWidth(2);
    
$draw->setFontSize(72);

    
$draw->matte(120120$paintType);
    
$draw->rectangle(100100300200);

    
$imagick = new \Imagick();
    
$imagick->newImage(500500$backgroundColor);
    
$imagick->setImageFormat("png");
    
$imagick->drawImage($draw);

    
header("Content-Type: image/png");
    echo 
$imagick->getImageBlob();
}

?>

add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top