ImagickDraw::setStrokeLineCap

(PECL imagick 2, PECL imagick 3)

ImagickDraw::setStrokeLineCapKalın çizgilerde çizgi uçlarının şeklini belirler

Açıklama

public ImagickDraw::setStrokeLineCap(int $uçTürü): bool
Uyarı

Bu işlev hala belgelendirilmemiştir; sadece bağımsız değişken listesi mevcuttur.

Kalın çizgilerde çizgi uçlarının şeklini belirler.

Bağımsız Değişkenler

linecap

Çizgi ucu sabitlerinden biri (imagick::LINECAP_*).

Dönen Değerler

Hiçbir değer dönmez.

Örnekler

Örnek 1 - ImagickDraw::setStrokeLineCap() örneği

<?php
function setStrokeLineCap($strokeColor, $fillColor, $backgroundColor) {

$draw = new \ImagickDraw();
$draw->setStrokeColor($strokeColor);
$draw->setFillColor($fillColor);
$draw->setStrokeWidth(25);

$lineTypes = [\Imagick::LINECAP_BUTT, \Imagick::LINECAP_ROUND, \Imagick::LINECAP_SQUARE,];

$offset = 0;

foreach (
$lineTypes as $lineType) {
$draw->setStrokeLineCap($lineType);
$draw->line(50 + $offset, 50, 50 + $offset, 250);
$offset += 50;
}

$imagick = new \Imagick();
$imagick->newImage(300, 300, $backgroundColor);
$imagick->setImageFormat("png");
$imagick->drawImage($draw);

header("Content-Type: image/png");
echo
$imagick->getImageBlob();
}

?>

add a note

User Contributed Notes 1 note

up
-1
sudopeople gmail
14 years ago
Possible values are:

LINEJOIN_UNDEFINED
LINEJOIN_MITER
LINEJOIN_ROUND
LINEJOIN_BEVEL

...all prefixed with Imagick:: like:

Imagick::LINEJOIN_ROUND
To Top