SymfonyWorld Online 2022 Winter Edition

ImagickDraw::setStrokeLineCap

(PECL imagick 2, PECL imagick 3)

ImagickDraw::setStrokeLineCapKalın çizgilerde çizgi uçlarının şeklini belirler

Açıklama

public ImagickDraw::setStrokeLineCap(int $uçTürü): bool
Uyarı

Bu işlev hala belgelendirilmemiştir; sadece değiştirge listesi mevcuttur.

Kalın çizgilerde çizgi uçlarının şeklini belirler.

Değiştirgeler

linecap

Çizgi ucu sabitlerinden biri (imagick::LINECAP_*).

Dönen Değerler

Hiçbir değer dönmez.

Örnekler

Örnek 1 - ImagickDraw::setStrokeLineCap() örneği

<?php
function setStrokeLineCap($strokeColor$fillColor$backgroundColor) {

    
$draw = new \ImagickDraw();
    
$draw->setStrokeColor($strokeColor);
    
$draw->setFillColor($fillColor);
    
$draw->setStrokeWidth(25);

    
$lineTypes = [\Imagick::LINECAP_BUTT, \Imagick::LINECAP_ROUND, \Imagick::LINECAP_SQUARE,];

    
$offset 0;

    foreach (
$lineTypes as $lineType) {
        
$draw->setStrokeLineCap($lineType);
        
$draw->line(50 $offset5050 $offset250);
        
$offset += 50;
    }

    
$imagick = new \Imagick();
    
$imagick->newImage(300300$backgroundColor);
    
$imagick->setImageFormat("png");
    
$imagick->drawImage($draw);

    
header("Content-Type: image/png");
    echo 
$imagick->getImageBlob();
}

?>

add a note

User Contributed Notes 1 note

up
-1
sudopeople gmail
12 years ago
Possible values are:

LINEJOIN_UNDEFINED
LINEJOIN_MITER
LINEJOIN_ROUND
LINEJOIN_BEVEL

...all prefixed with Imagick:: like:

Imagick::LINEJOIN_ROUND
To Top