ImagickDraw::setClipUnits

(PECL imagick 2, PECL imagick 3)

ImagickDraw::setClipUnitsYalıtım maskesi birimlerinin yorumunu belirler

Açıklama

public ImagickDraw::setClipUnits(int $yalıtım_birimleri): bool
Uyarı

Bu işlev hala belgelendirilmemiştir; sadece bağımsız değişken listesi mevcuttur.

Yalıtım maskesi birimlerinin yorumunu belirler.

Bağımsız Değişkenler

yalıtım_birimleri

Yalıtım birimlerinin sayısı.

Dönen Değerler

Hiçbir değer dönmez.

Örnekler

Örnek 1 - ImagickDraw::setClipUnits() örneği

<?php
function setClipUnits($strokeColor, $fillColor, $backgroundColor) {

$draw = new \ImagickDraw();

$draw->setStrokeColor($strokeColor);
$draw->setFillColor($fillColor);
$draw->setStrokeOpacity(1);
$draw->setStrokeWidth(2);
$clipPathName = 'testClipPath';
$draw->setClipUnits(\Imagick::RESOLUTION_PIXELSPERINCH);
$draw->pushClipPath($clipPathName);
$draw->rectangle(0, 0, 250, 250);
$draw->popClipPath();
$draw->setClipPath($clipPathName);

//RESOLUTION_PIXELSPERINCH
//RESOLUTION_PIXELSPERCENTIMETER

$draw->rectangle(200, 200, 300, 300);
$imagick = new \Imagick();
$imagick->newImage(500, 500, $backgroundColor);
$imagick->setImageFormat("png");

$imagick->drawImage($draw);

header("Content-Type: image/png");
echo
$imagick->getImageBlob();
}

?>

add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top