PHP 8.1.0 Beta 1 available for testing

ImagickDraw::pathMoveToAbsolute

(PECL imagick 2, PECL imagick 3)

ImagickDraw::pathMoveToAbsoluteYeni bir hat elemanı başlatır

Açıklama

public ImagickDraw::pathMoveToAbsolute(float $x, float $y): bool
Uyarı

Bu işlev hala belgelendirilmemiştir; sadece değiştirge listesi mevcuttur.

Belirtilen koordinatları mutlak koordinatlar olarak kullanıp yeni bir hat elemanı başlatır. Belirtilen koordinat geçerli koordinat haline gelir.

Değiştirgeler

x

Başlangıç noktasının X konumu.

y

Başlangıç noktasının Y konumu.

Dönen Değerler

Hiçbir değer dönmez.

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top