ImagickDraw::setTextInterlineSpacing

(PECL imagick 3 >= 3.1.0)

ImagickDraw::setTextInterlineSpacingSets the text interline spacing

Açıklama

public ImagickDraw::setTextInterlineSpacing(float $spacing): bool

Sets the text interline spacing.

Uyarı

Bu işlev hala belgelendirilmemiştir; sadece bağımsız değişken listesi mevcuttur.

Bağımsız Değişkenler

spacing

Dönen Değerler

Başarı durumunda true döner.

add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top