SymfonyWorld Online 2022 Winter Edition

ImagickDraw::setTextAntialias

(PECL imagick 2, PECL imagick 3)

ImagickDraw::setTextAntialiasMetne kenar yumuşatma uygulanıp uygulanmayacağını denetler

Açıklama

public ImagickDraw::setTextAntialias(bool $yumuşat): bool
Uyarı

Bu işlev hala belgelendirilmemiştir; sadece değiştirge listesi mevcuttur.

Metne kenar yumuşatma uygulanıp uygulanmayacağını denetler. Öntanımlı olarak kenar yumuşatma uygulanır.

Değiştirgeler

yumuşat

Dönen Değerler

Hiçbir değer dönmez.

Örnekler

Örnek 1 - ImagickDraw::setTextAntialias() örneği

<?php
function setTextAntialias($fillColor$backgroundColor) {

    
$draw = new \ImagickDraw();
    
$draw->setStrokeColor('none');
    
$draw->setFillColor($fillColor);
    
$draw->setStrokeWidth(1);
    
$draw->setFontSize(32);
    
$draw->setTextAntialias(false);
    
$draw->annotation(530"Lorem Ipsum!");
    
$draw->setTextAntialias(true);
    
$draw->annotation(565"Lorem Ipsum!");

    
$imagick = new \Imagick();
    
$imagick->newImage(22080$backgroundColor);
    
$imagick->setImageFormat("png");
    
$imagick->drawImage($draw);

    
//Scale the image so that people can see the aliasing.
    
$imagick->scaleImage(220 680 6);
    
$imagick->cropImage(64048000);

    
header("Content-Type: image/png");
    echo 
$imagick->getImageBlob();
}

?>

add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top