ImagickDraw::setTextAntialias

(PECL imagick 2, PECL imagick 3)

ImagickDraw::setTextAntialiasMetne kenar yumuşatma uygulanıp uygulanmayacağını denetler

Açıklama

public ImagickDraw::setTextAntialias(bool $yumuşat): bool
Uyarı

Bu işlev hala belgelendirilmemiştir; sadece bağımsız değişken listesi mevcuttur.

Metne kenar yumuşatma uygulanıp uygulanmayacağını denetler. Öntanımlı olarak kenar yumuşatma uygulanır.

Bağımsız Değişkenler

yumuşat

Dönen Değerler

Hiçbir değer dönmez.

Örnekler

Örnek 1 - ImagickDraw::setTextAntialias() örneği

<?php
function setTextAntialias($fillColor, $backgroundColor) {

$draw = new \ImagickDraw();
$draw->setStrokeColor('none');
$draw->setFillColor($fillColor);
$draw->setStrokeWidth(1);
$draw->setFontSize(32);
$draw->setTextAntialias(false);
$draw->annotation(5, 30, "Lorem Ipsum!");
$draw->setTextAntialias(true);
$draw->annotation(5, 65, "Lorem Ipsum!");

$imagick = new \Imagick();
$imagick->newImage(220, 80, $backgroundColor);
$imagick->setImageFormat("png");
$imagick->drawImage($draw);

//Scale the image so that people can see the aliasing.
$imagick->scaleImage(220 * 6, 80 * 6);
$imagick->cropImage(640, 480, 0, 0);

header("Content-Type: image/png");
echo
$imagick->getImageBlob();
}

?>

add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top