PHPCon Poland 2024

ImagickDraw::setStrokeWidth

(PECL imagick 2, PECL imagick 3)

ImagickDraw::setStrokeWidthNesne dış hatlarının çiziminde kullanılacak çizgi genişliğini tanımlar

Açıklama

public ImagickDraw::setStrokeWidth(float $vurgu_genişliği): bool
Uyarı

Bu işlev hala belgelendirilmemiştir; sadece bağımsız değişken listesi mevcuttur.

Nesne dış hatlarının çiziminde kullanılacak çizgi genişliğini tanımlar.

Bağımsız Değişkenler

vurgu_genişliği

Nesne dış hatları için çizgi genişliği.

Dönen Değerler

Hiçbir değer dönmez.

Örnekler

Örnek 1 - ImagickDraw::setStrokeWidth() örneği

<?php
function setStrokeWidth($strokeColor, $fillColor, $backgroundColor) {

$draw = new \ImagickDraw();

$draw->setStrokeWidth(1);
$draw->setStrokeColor($strokeColor);
$draw->setFillColor($fillColor);
$draw->line(100, 100, 400, 145);
$draw->rectangle(100, 200, 225, 350);
$draw->setStrokeWidth(5);
$draw->line(100, 120, 400, 165);
$draw->rectangle(275, 200, 400, 350);

$image = new \Imagick();
$image->newImage(500, 400, $backgroundColor);
$image->setImageFormat("png");
$image->drawImage($draw);

header("Content-Type: image/png");
echo
$image->getImageBlob();
}

?>

add a note

User Contributed Notes 2 notes

up
2
Peter - the Pete - de Pijd
14 years ago
If you set the stroke width to 0, there will often still be a hairline. To remove this hairline, use transparency, f.e. using:
setStrokeColor("#00000000")
hex 0-6 = color -> black
hex 6-8 = opacity -> full transparency
up
1
r dot vinke at gmail dot com
15 years ago
Please note that this function only works (as in: the stroke width changes) when setStrokeColor() is called before.
To Top