CascadiaPHP 2024

ImagickDraw::popPattern

(PECL imagick 2, PECL imagick 3)

ImagickDraw::popPatternBir örüntü tanımını sonlandırır

Açıklama

public ImagickDraw::popPattern(): bool
Uyarı

Bu işlev hala belgelendirilmemiştir; sadece bağımsız değişken listesi mevcuttur.

Bir örüntü tanımını sonlandırır.

Dönen Değerler

Başarı durumunda true, başarısızlık durumunda false döner.

add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top