PHPCon Poland 2024

ImagickDraw::getFillRule

(PECL imagick 2, PECL imagick 3)

ImagickDraw::getFillRuleGeçerli dolgu kuralını döndürür

Açıklama

public ImagickDraw::getFillRule(): int
Uyarı

Bu işlev hala belgelendirilmemiştir; sadece bağımsız değişken listesi mevcuttur.

Çokgen çizerken kullanılan dolgu kuralını döndürür.

Dönen Değerler

Dolgu kuralı sabitlerinden biri (imagick::FILLRULE_*).

add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top