PHP 8.2.4 Released!

ImagickDraw::rectangle

(PECL imagick 2, PECL imagick 3)

ImagickDraw::rectangleBir dikdörtgen çizer

Açıklama

public ImagickDraw::rectangle(
    float $x1,
    float $y1,
    float $x2,
    float $y2
): bool
Uyarı

Bu işlev hala belgelendirilmemiştir; sadece bağımsız değişken listesi mevcuttur.

Köşegen koordinatları belirtilen dikdörtgeni çizer. Çizim için geçerli çizgi türü, çizgi kalınlığı ve dolgu ayarları kullanılır.

Bağımsız Değişkenler

x1

Sol üst köşenin X konumu.

y1

Sol üst köşenin Y konumu.

x2

Sağ alt köşenin X konumu.

y2

Sağ alt köşenin Y konumu.

Dönen Değerler

Hiçbir değer dönmez.

Örnekler

Örnek 1 - ImagickDraw::rectangle() örneği

<?php
function rectangle($strokeColor, $fillColor, $backgroundColor) {
$draw = new \ImagickDraw();
$strokeColor = new \ImagickPixel($strokeColor);
$fillColor = new \ImagickPixel($fillColor);

$draw->setStrokeColor($strokeColor);
$draw->setFillColor($fillColor);
$draw->setStrokeOpacity(1);
$draw->setStrokeWidth(2);

$draw->rectangle(200, 200, 300, 300);
$imagick = new \Imagick();
$imagick->newImage(500, 500, $backgroundColor);
$imagick->setImageFormat("png");

$imagick->drawImage($draw);

header("Content-Type: image/png");
echo
$imagick->getImageBlob();
}

?>

add a note

User Contributed Notes 1 note

up
9
garym at binaryfarm dot com
13 years ago
<?php

// Draw a simple rectangle or three for the newbies.
// I'm trying to comment these as best I can for a non-OOP person.
// commets or criticism are welcome. Gary Melander

$image = new Imagick();    // Create a new instance an $image class

$width 600;        // Some necessary dimensions
$height = 400;

// $image class now inherits some attributes. i.e. Dimensions, bkgcolor...
$image->newImage( $width, $height, new ImagickPixel( 'lightgray' ) );

$draw = new ImagickDraw();    //Create a new drawing class (?)

$draw->setFillColor('wheat');    // Set up some colors to use for fill and outline
$draw->setStrokeColor( new ImagickPixel( 'green' ) );
$draw->rectangle( 100, 100, 200, 200 );    // Draw the rectangle

// Lets draw another
$draw->setFillColor('navy');    // Set up some colors to use for fill and outline
$draw->setStrokeColor( new ImagickPixel( 'yellow' ) );
$draw->setStrokeWidth(4);
$draw->rectangle( 150, 225, 350, 300 );    // Draw the rectangle

// and another
$draw->setFillColor('magenta');    // Set up some colors to use for fill and outline
$draw->setStrokeColor( new ImagickPixel( 'cyan' ) );
$draw->setStrokeWidth(2);
$draw->rectangle( 380, 100, 400, 350 );    // Draw the rectangle

$image->drawImage( $draw );    // Apply the stuff from the draw class to the image canvas

$image->setImageFormat('jpg');    // Give the image a format

header('Content-type: image/jpeg');     // Prepare the web browser to display an image
echo $image;                // Publish it to the world!

//$image->writeImage('someimage.jpg");    // ...Or just write it to a file...

?>
To Top