CascadiaPHP 2024

ImagickDraw::getTextDecoration

(PECL imagick 2, PECL imagick 3)

ImagickDraw::getTextDecorationMetin süslemesi türünü döndürür

Açıklama

public ImagickDraw::getTextDecoration(): int
Uyarı

Bu işlev hala belgelendirilmemiştir; sadece bağımsız değişken listesi mevcuttur.

Metne uygulanan süslemenin türünü döndürür.

Dönen Değerler

Bir süsleme yoksa 0, aksi takdirde süsleme türü sabitlerinden biri (imagick::DECORATION_*) döner.

add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top