PHP 8.1.0 Beta 1 available for testing

ImagickDraw::arc

(PECL imagick 2, PECL imagick 3)

ImagickDraw::arcBir yay çizer

Açıklama

public ImagickDraw::arc(
    float $sx,
    float $sy,
    float $ex,
    float $ey,
    float $sd,
    float $ed
): bool
Uyarı

Bu işlev hala belgelendirilmemiştir; sadece değiştirge listesi mevcuttur.

Görüntü üzerinde belirtilen çerçeveye başlangıç ve bitiş açıları verilen yayı çizer.

Değiştirgeler

sx

Çerçevenin sol üst köşesinin X konumu.

sy

Çerçevenin sol üst köşesinin Y konumu.

ex

Çerçevenin sağ alt köşesinin X konumu.

ey

Çerçevenin sağ alt köşesinin Y konumu.

sd

Yayın başlangıç açısı.

ed

Yayın bitiş açısı.

Dönen Değerler

Hiçbir değer dönmez.

Örnekler

Örnek 1 - ImagickDraw::arc() örneği

<?php
function arc($strokeColor$fillColor$backgroundColor$startX$startY$endX$endY$startAngle$endAngle) {

    
// İçine çizmek için bir ImagickDraw nesnesi oluştur
    
$draw = new \ImagickDraw();
    
$draw->setStrokeWidth(1);
    
$draw->setStrokeColor($strokeColor);
    
$draw->setFillColor($fillColor);
    
$draw->setStrokeWidth(2);

    
$draw->arc($startX$startY$endX$endY$startAngle$endAngle);

    
// Çizim komutlarının işlenebileceği bir görüntü nesnesi oluştur
    
$image = new \Imagick();
    
$image->newImage(IMAGE_WIDTHIMAGE_HEIGHT$backgroundColor);
    
$image->setImageFormat("png");

    
// ImagickDraw nesnesindeki çizim komutlarını görüntüye işle.
    
$image->drawImage($draw);

    
// Görüntüyü tarayıcıya gönder
    
header("Content-Type: image/png");
    echo 
$image->getImageBlob();
}

?>

add a note add a note

User Contributed Notes 1 note

up
0
skmanji at manji dot org
10 years ago
You can do a pie chart with a combination of arc and polygon functions (there really ought to be a built-in command for this)

<?php
//  create a new canvas object and a white image
$canvas     = new Imagick();
$canvas->newImage(600, 600, 'grey');

image_pie($canvas, 300, 300, 200, 0, 45, 'red');
image_pie($canvas, 300, 300, 200, 45, 125, 'green');
image_pie($canvas, 300, 300, 200, 125, 225, 'blue');
image_pie($canvas, 300, 300, 200, 225, 300, 'cyan');
image_pie($canvas, 300, 300, 200, 300, 360, 'orange');

//  output the image
$canvas->setImageFormat('png');
header("Content-Type: image/png");
echo
$canvas;
exit;

// FUNCTIONS

function image_arc( &$canvas, $sx, $sy, $ex, $ey, $sd, $ed, $color = 'black' ) {

   
//  draw arc on canvas
    //  $sx, $sy, $ex, $ey specify a bounding rectangle of a circle with the origin in the middle
    //  $sd, and $ed specify start and end angles in degrees

   
$draw = new ImagickDraw();
   
$draw->setFillColor($color);
   
$draw->setStrokeColor($color);
   
$draw->setStrokeWidth(1);
   
$draw->arc($sx, $sy, $ex, $ey, $sd, $ed);
   
$canvas->drawImage($draw);
}

function
image_pie( &$canvas, $ox, $oy, $radius, $sd, $ed, $color = 'black' ) {

   
//  draw pie segment
    //  $ox, $oy specify the circle origin
    //  $sd, and $ed specify start and end angles in degrees
    //  degrees start from 0 = East, and go clockwise

    //  position 1 - convert degrees to radians and get first point on perimeter of circle
   
$x1     = $radius * cos($sd / 180 * 3.1416);
   
$y1     = $radius * sin($sd / 180 * 3.1416);

   
//  position 2 - convert degrees to radians and get second point on perimeter of circle
   
$x2     = $radius * cos($ed / 180 * 3.1416);
   
$y2     = $radius * sin($ed / 180 * 3.1416);

   
//  draw segment triangle - specify the 3 points and draw a polygon
   
$points = array(array('x' => $ox, 'y' => $oy), array('x' => $ox + $x1, 'y' => $oy + $y1), array('x' => $ox + $x2, 'y' => $oy + $y2));

   
image_polygon($canvas, $points, $color);

   
//  draw corrsesponding arc to complete the "pie" segment
   
image_arc($canvas, $ox - $radius, $oy - $radius, $ox + $radius, $oy + $radius, $sd, $ed, $color);
}

function
image_polygon( &$canvas, $points, $color = 'black' ) {

   
//  draw a polygon on canvas

   
$draw = new ImagickDraw();
   
$draw->setFillColor($color);
   
$draw->setStrokeColor($color);
   
$draw->setStrokeWidth(1);
   
$draw->polygon($points);
   
$canvas->drawImage($draw);
}

?>
To Top