SymfonyWorld Online 2022 Winter Edition

ImagickDraw::translate

(PECL imagick 2, PECL imagick 3)

ImagickDraw::translateGeçerli koordinat sisteminin başnoktasını değiştirir

Açıklama

public ImagickDraw::translate(float $x, float $y): bool
Uyarı

Bu işlev hala belgelendirilmemiştir; sadece değiştirge listesi mevcuttur.

Geçerli koordinat sisteminin başnoktasını belirtilen koordinatlara taşımak suretiyle koordinat sistemine bir dönüşüm uygular.

Değiştirgeler

x

Yatay dönüşüm noktası.

y

Düşey dönüşüm noktası.

Dönen Değerler

Hiçbir değer dönmez.

Örnekler

Örnek 1 - ImagickDraw::translate() örneği

<?php
function translate($strokeColor$fillColor$backgroundColor$fillModifiedColor,
                   
$startX$startY$endX$endY$translateX$translateY) {

    
$draw = new \ImagickDraw();

    
$draw->setStrokeColor($strokeColor);
    
$draw->setFillColor($fillColor);
    
$draw->rectangle($startX$startY$endX$endY);

    
$draw->setFillColor($fillModifiedColor);
    
$draw->translate($translateX$translateY);
    
$draw->rectangle($startX$startY$endX$endY);

    
$image = new \Imagick();
    
$image->newImage(500500$backgroundColor);
    
$image->setImageFormat("png");

    
$image->drawImage($draw);

    
header("Content-Type: image/png");
    echo 
$image->getImageBlob();
}

?>

add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top