SymfonyWorld Online 2022 Winter Edition

ImagickDraw::setFontFamily

(PECL imagick 2, PECL imagick 3)

ImagickDraw::setFontFamilyYazı tipi ailesini belirler

Açıklama

public ImagickDraw::setFontFamily(string $yazıtipi_ailesi): bool
Uyarı

Bu işlev hala belgelendirilmemiştir; sadece değiştirge listesi mevcuttur.

Metni çizerken kullanılacak yazı tipi ailesini belirler.

Değiştirgeler

yazıtipi_ailesi

Yazı tipi ailesi.

Dönen Değerler

Başarı durumunda true döner.

Örnekler

Örnek 1 - ImagickDraw::setFontFamily() örneği

<?php
function setFontFamily($fillColor$strokeColor$backgroundColor) {

    
$draw = new \ImagickDraw();

    
$strokeColor = new \ImagickPixel($strokeColor);
    
$fillColor = new \ImagickPixel($fillColor);

    
$draw->setStrokeColor($strokeColor);
    
$draw->setFillColor($fillColor);

    
$draw->setStrokeWidth(2);

    
$draw->setFontSize(48);

    
$draw->setFontFamily("Times");
    
$draw->annotation(5050"Lorem Ipsum!");

    
$draw->setFontFamily("AvantGarde");
    
$draw->annotation(50100"Lorem Ipsum!");

    
$draw->setFontFamily("NewCenturySchlbk");
    
$draw->annotation(50150"Lorem Ipsum!");

    
$draw->setFontFamily("Palatino");
    
$draw->annotation(50200"Lorem Ipsum!");

    
$imagick = new \Imagick();
    
$imagick->newImage(450250$backgroundColor);
    
$imagick->setImageFormat("png");
    
$imagick->drawImage($draw);

    
header("Content-Type: image/png");
    echo 
$imagick->getImageBlob();
}

?>

add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top