CascadiaPHP 2024

ImagickDraw::setFontFamily

(PECL imagick 2, PECL imagick 3)

ImagickDraw::setFontFamilyYazı tipi ailesini belirler

Açıklama

public ImagickDraw::setFontFamily(string $yazıtipi_ailesi): bool
Uyarı

Bu işlev hala belgelendirilmemiştir; sadece bağımsız değişken listesi mevcuttur.

Metni çizerken kullanılacak yazı tipi ailesini belirler.

Bağımsız Değişkenler

yazıtipi_ailesi

Yazı tipi ailesi.

Dönen Değerler

Başarı durumunda true döner.

Örnekler

Örnek 1 - ImagickDraw::setFontFamily() örneği

<?php
function setFontFamily($fillColor, $strokeColor, $backgroundColor) {

$draw = new \ImagickDraw();

$strokeColor = new \ImagickPixel($strokeColor);
$fillColor = new \ImagickPixel($fillColor);

$draw->setStrokeColor($strokeColor);
$draw->setFillColor($fillColor);

$draw->setStrokeWidth(2);

$draw->setFontSize(48);

$draw->setFontFamily("Times");
$draw->annotation(50, 50, "Lorem Ipsum!");

$draw->setFontFamily("AvantGarde");
$draw->annotation(50, 100, "Lorem Ipsum!");

$draw->setFontFamily("NewCenturySchlbk");
$draw->annotation(50, 150, "Lorem Ipsum!");

$draw->setFontFamily("Palatino");
$draw->annotation(50, 200, "Lorem Ipsum!");

$imagick = new \Imagick();
$imagick->newImage(450, 250, $backgroundColor);
$imagick->setImageFormat("png");
$imagick->drawImage($draw);

header("Content-Type: image/png");
echo
$imagick->getImageBlob();
}

?>

add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top