PHPCon Poland 2024

ImagickDraw::setViewbox

(PECL imagick 2, PECL imagick 3)

ImagickDraw::setViewboxTuval boyutunu uçtan uca tanımlar

Açıklama

public ImagickDraw::setViewbox(
    int $x1,
    int $y1,
    int $x2,
    int $y2
): bool
Uyarı

Bu işlev hala belgelendirilmemiştir; sadece bağımsız değişken listesi mevcuttur.

Tuval boyutunun uçtan uca belirler. Normal olarak, tuval resmi ile aynı boyut kullanılarak belirtilir. Yöney verisi SVG veya MVG biçemleninde saklandığı takdirde, görüntüleyicinin üzerinde yöney verisini kullanacağı tuval boyunu belirtirken bu çerçeve kullanılır.

Bağımsız Değişkenler

x1

Sol üst X konumu.

y1

Sol üst Y konumu.

x2

Sağ alt X konumu.

y2

Sağ alt Y konumu.

Dönen Değerler

Hiçbir değer dönmez.

Örnekler

Örnek 1 - ImagickDraw::setViewBox() örneği

<?php
function setViewBox($strokeColor, $fillColor, $backgroundColor) {

$draw = new \ImagickDraw();

$draw->setStrokeColor($strokeColor);
$draw->setFillColor($fillColor);
$draw->setStrokeWidth(2);
$draw->setFontSize(72);

/*

Çizim vektör verileriyle kaydedilecek genel tuval boyutunu ayarlar.
Genellikle bu, tuval görüntüsüyle aynı boyut kullanılarak belirtilir.
Vektör verileri SVG veya MVG biçemlerinde kaydedildiğinde, görüntüleme
kutusu, bir izleyicinin vektör verilerini üzerinde oluşturacağı tuval
görüntüsünün boyutunu belirtmek için kullanılır.

*/

$draw->circle(250, 250, 250, 0);
$draw->setviewbox(0, 0, 200, 200);
$draw->circle(125, 250, 250, 250);
$draw->translate(250, 125);
$draw->circle(0, 0, 125, 0);


$imagick = new \Imagick();
$imagick->newImage(500, 500, $backgroundColor);
$imagick->setImageFormat("png");

$imagick->drawImage($draw);

header("Content-Type: image/png");
echo
$imagick->getImageBlob();
}

?>

add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top