ImagickDraw::getStrokeWidth

(PECL imagick 2, PECL imagick 3)

ImagickDraw::getStrokeWidthNesne dış hatlarını çizmekte kullanılan vurgu genişliğini döndürür

Açıklama

public ImagickDraw::getStrokeWidth(): float
Uyarı

Bu işlev hala belgelendirilmemiştir; sadece bağımsız değişken listesi mevcuttur.

Nesne dış hatlarını çizmekte kullanılan vurgu genişliğini float türünde döndürür.

Dönen Değerler

Nesne dış hatlarını çizmekte kullanılan vurgu genişliğini bir gerçek sayı olarak döndürür.

add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top