SymfonyWorld Online 2022 Winter Edition

ImagickDraw::push

(PECL imagick 2, PECL imagick 3)

ImagickDraw::pushGeçerli ImagickDraw nesnesini kopyalar ve yığıta basar

Açıklama

public ImagickDraw::push(): bool
Uyarı

Bu işlev hala belgelendirilmemiştir; sadece değiştirge listesi mevcuttur.

Yeni bir ImagickDraw nesnesi oluşturmak için geçerli ImagickDraw nesnesinin bir kopyasını oluşturur ve ImagickDraw yığıtına yerleştirir. Özgün ImagickDraw nesnesi ImagickDraw::pop() ile yığıttan çekilebilir. Tüm ImagickDraw nesneleri bir ImagickDraw yığıtında saklanır. Her ImagickDraw::pop() çağrısına karşılık evvelce yapılmış bir ImagickDraw::push() çağrısı olmalıdır.

Dönen Değerler

Başarı durumunda true, başarısızlık durumunda false döner.

Örnekler

Örnek 1 - ImagickDraw::push() örneği

<?php
function push($strokeColor$fillColor$backgroundColor$fillModifiedColor) {

    
$draw = new \ImagickDraw();
    
$draw->setStrokeColor($strokeColor);
    
$draw->setFillColor($fillModifiedColor);
    
$draw->setStrokeWidth(2);
    
$draw->setFontSize(72);
    
$draw->push();
    
$draw->translate(5050);
    
$draw->rectangle(200200300300);
    
$draw->pop();
    
$draw->setFillColor($fillColor);
    
$draw->rectangle(200200300300);

    
$imagick = new \Imagick();
    
$imagick->newImage(500500$backgroundColor);
    
$imagick->setImageFormat("png");

    
$imagick->drawImage($draw);

    
header("Content-Type: image/png");
    echo 
$imagick->getImageBlob();
}

?>

add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top