ImagickDraw::push

(PECL imagick 2, PECL imagick 3)

ImagickDraw::pushGeçerli ImagickDraw nesnesini kopyalar ve yığıta basar

Açıklama

public ImagickDraw::push(): bool
Uyarı

Bu işlev hala belgelendirilmemiştir; sadece bağımsız değişken listesi mevcuttur.

Yeni bir ImagickDraw nesnesi oluşturmak için geçerli ImagickDraw nesnesinin bir kopyasını oluşturur ve ImagickDraw yığıtına yerleştirir. Özgün ImagickDraw nesnesi ImagickDraw::pop() ile yığıttan çekilebilir. Tüm ImagickDraw nesneleri bir ImagickDraw yığıtında saklanır. Her ImagickDraw::pop() çağrısına karşılık evvelce yapılmış bir ImagickDraw::push() çağrısı olmalıdır.

Dönen Değerler

Başarı durumunda true, başarısızlık durumunda false döner.

Örnekler

Örnek 1 - ImagickDraw::push() örneği

<?php
function push($strokeColor, $fillColor, $backgroundColor, $fillModifiedColor) {

$draw = new \ImagickDraw();
$draw->setStrokeColor($strokeColor);
$draw->setFillColor($fillModifiedColor);
$draw->setStrokeWidth(2);
$draw->setFontSize(72);
$draw->push();
$draw->translate(50, 50);
$draw->rectangle(200, 200, 300, 300);
$draw->pop();
$draw->setFillColor($fillColor);
$draw->rectangle(200, 200, 300, 300);

$imagick = new \Imagick();
$imagick->newImage(500, 500, $backgroundColor);
$imagick->setImageFormat("png");

$imagick->drawImage($draw);

header("Content-Type: image/png");
echo
$imagick->getImageBlob();
}

?>

add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top