PHP 8.1.0 Beta 1 available for testing

ImagickDraw::color

(PECL imagick 2, PECL imagick 3)

ImagickDraw::colorBir görüntüyü boyar

Açıklama

public ImagickDraw::color(float $x, float $y, int $boyamaYöntemi): bool
Uyarı

Bu işlev hala belgelendirilmemiştir; sadece değiştirge listesi mevcuttur.

Geçerli dolgu rengini ve belirtilen boyama yöntemini kullanarak belirtilen konumdan başlayarak görüntüyü boyar.

Değiştirgeler

x

Boyamanın başlayacağı X konumu.

y

Boyamanın başlayacağı Y konumu.

boyamaYöntemi

PAINT_ sabitlerinden biri.

Dönen Değerler

Hiçbir değer dönmez.

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top