PHPCon Poland 2024

ImagickDraw::composite

(PECL imagick 2, PECL imagick 3)

ImagickDraw::compositeBir görüntüyü geçerli görüntüyle bileştirir

Açıklama

public ImagickDraw::composite(
    int $işleç,
    float $x,
    float $y,
    float $genişlik,
    float $yükseklik,
    Imagick $görüntü
): bool
Uyarı

Bu işlev hala belgelendirilmemiştir; sadece bağımsız değişken listesi mevcuttur.

Belirtilen birleştirme işlecini kullanarak belirtilen noktaya belirtilen boyutta belirtilen görüntüyü geçerli görüntüyle birleştirir.

Bağımsız Değişkenler

işleç

Birleştirme işleci sabitlerinden biri (imagick::COMPOSITE_*).

x

Sol üst köşenin yatay konumu.

y

Sol üst köşenin düşey konumu.

genişlik

Birleşik görüntünün genişliği,

yükseklik

Birleşik görüntünün yüksekliği.

görüntü

Birleştirilecek görüntünün alınacağı Imagick nesnesi.

Dönen Değerler

Başarı durumunda true döner.

Örnekler

Örnek 1 ImagickDraw::composite() örneği

<?php
function composite($strokeColor, $fillColor, $backgroundColor) {
$draw = new \ImagickDraw();
$draw->setStrokeColor($strokeColor);
$draw->setFillColor($fillColor);
$draw->setFillOpacity(1);
$draw->setStrokeWidth(2);
$draw->setFontSize(72);
$draw->setStrokeOpacity(1);
$draw->setStrokeColor($strokeColor);
$draw->setStrokeWidth(2);
$draw->setFont("../fonts/CANDY.TTF");
$draw->setFontSize(140);
$draw->rectangle(0, 0, 1000, 300);
$draw->setFillColor('white');
$draw->setfillopacity(1);
$draw->annotation(50, 180, "Lorem Ipsum!");
// Çizim komutlarını uygulamak için bir görüntü nesnesi oluştur
$imagick = new \Imagick();
$imagick->newImage(1000, 302, $backgroundColor);
$imagick->setImageFormat("png");
// ImagickDraw nesnesindeki çizim komutlarını görüntüye uygula
$imagick->drawImage($draw);
// Görüntüyü tarayıcıya gönder
header("Content-Type: image/png");
echo
$imagick->getImageBlob();
}
?>

add a note

User Contributed Notes 1 note

up
0
christian dot reinecke at web dot de
14 years ago
To see some examples how the COMPOSITE_* constants work, see this page:
http://www.imagemagick.org/Usage/compose/#duff-porter
To Top