PHPCon Poland 2024

ImagickDraw::getTextAlignment

(PECL imagick 2, PECL imagick 3)

ImagickDraw::getTextAlignmentMetin hizalamasını döndürür

Açıklama

public ImagickDraw::getTextAlignment(): int
Uyarı

Bu işlev hala belgelendirilmemiştir; sadece bağımsız değişken listesi mevcuttur.

Metne uygulanan hizalama türünü döndürür.

Dönen Değerler

Hiçbir hizalama yoksa 0, aksi takdirde hizalama sabitlerinden biri (imagick::ALIGN_*) döner.

add a note

User Contributed Notes 1 note

up
1
moguchicorp at gmail dot com
13 years ago
check ImagickDraw::SetTextAlignment notes for examples and constants values

http://php.net/manual/en/function.imagickdraw-settextalignment.php
To Top