PHPKonf 2021 Online

ImagickDraw::pathCurveToQuadraticBezierAbsolute

(PECL imagick 2, PECL imagick 3)

ImagickDraw::pathCurveToQuadraticBezierAbsoluteİkinci dereceden bir Bezier eğrisi çizer

Açıklama

public ImagickDraw::pathCurveToQuadraticBezierAbsolute(
    float $x1,
    float $y1,
    float $x,
    float $y
): bool
Uyarı

Bu işlev hala belgelendirilmemiştir; sadece değiştirge listesi mevcuttur.

Mutlak koordinatları kullanarak, denetim noktası (x1, y1) olmak üzere geçerli noktadan belirtilen (x,y) noktasına ikinci dereceden bir Bezier eğrisi çizer. Bezier eğrisinin son (x,y) noktası geçerli nokta haline gelir.

Değiştirgeler

x1

Denetim noktasının X koordinatı.

y1

Denetim noktasının Y koordinatı.

x

Eğrinin son noktasının X koordinatı.

y

Eğrinin son noktasının Y koordinatı.

Dönen Değerler

Hiçbir değer dönmez.

Örnekler

Örnek 1 - ImagickDraw::pathCurveToQuadraticBezierAbsolute() örneği

<?php
function pathCurveToQuadraticBezierAbsolute($strokeColor$fillColor$backgroundColor) {

    
$draw = new \ImagickDraw();

    
$draw->setStrokeOpacity(1);
    
$draw->setStrokeColor($strokeColor);
    
$draw->setFillColor($fillColor);

    
$draw->setStrokeWidth(2);
    
$draw->setFontSize(72);

    
$draw->pathStart();
    
$draw->pathMoveToAbsolute(50,250);

    
// Bu, başlangıç noktası olarak geçerli konumu olan ikinci dereceden
    // bir bezier eğrisini belirtir, denetim noktası ilk iki değiştirge
    // ve bitiş noktası son iki değiştirgedir.
    
$draw->pathCurveToQuadraticBezierAbsolute(
        
150,50,
        
250,250
    
);

    
// Bu, başlangıç noktası olarak geçerli konumla ikinci dereceden bir
    // bezier eğrisini belirtir, denetim noktası önceki eğrilerin denetim
    // noktasından yansıtılır ve bitiş noktası x, y değerleri ile tanımlanır.
    
$draw->pathCurveToQuadraticBezierSmoothAbsolute(
        
450,250
    
);

    
// Bu, başlangıç noktası olarak geçerli konumun bulunduğu ikinci dereceden
    // bir bezier eğrisini belirtir, denetim noktası önceki eğrilerin denetim
    // noktasından yansıtılır ve bitiş noktası, x, y değerleriyle geçerli
    // konumdan göreli olarak tanımlanır.
    
$draw->pathCurveToQuadraticBezierSmoothRelative(
        
200,-100
    
);

    
$draw->pathFinish();

    
$imagick = new \Imagick();
    
$imagick->newImage(700500$backgroundColor);
    
$imagick->setImageFormat("png");

    
$imagick->drawImage($draw);

    
header("Content-Type: image/png");
    echo 
$imagick->getImageBlob();

}

?>

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top