ImagickDraw::pathCurveToQuadraticBezierAbsolute

(PECL imagick 2, PECL imagick 3)

ImagickDraw::pathCurveToQuadraticBezierAbsoluteİkinci dereceden bir Bezier eğrisi çizer

Açıklama

public ImagickDraw::pathCurveToQuadraticBezierAbsolute(
    float $x1,
    float $y1,
    float $x,
    float $y
): bool
Uyarı

Bu işlev hala belgelendirilmemiştir; sadece bağımsız değişken listesi mevcuttur.

Mutlak koordinatları kullanarak, denetim noktası (x1, y1) olmak üzere geçerli noktadan belirtilen (x,y) noktasına ikinci dereceden bir Bezier eğrisi çizer. Bezier eğrisinin son (x,y) noktası geçerli nokta haline gelir.

Bağımsız Değişkenler

x1

Denetim noktasının X koordinatı.

y1

Denetim noktasının Y koordinatı.

x

Eğrinin son noktasının X koordinatı.

y

Eğrinin son noktasının Y koordinatı.

Dönen Değerler

Hiçbir değer dönmez.

Örnekler

Örnek 1 - ImagickDraw::pathCurveToQuadraticBezierAbsolute() örneği

<?php
function pathCurveToQuadraticBezierAbsolute($strokeColor, $fillColor, $backgroundColor) {

$draw = new \ImagickDraw();

$draw->setStrokeOpacity(1);
$draw->setStrokeColor($strokeColor);
$draw->setFillColor($fillColor);

$draw->setStrokeWidth(2);
$draw->setFontSize(72);

$draw->pathStart();
$draw->pathMoveToAbsolute(50,250);

// Bu, başlangıç noktası olarak geçerli konumu olan ikinci dereceden
// bir bezier eğrisini belirtir, denetim noktası ilk iki bağımsız değişken
// ve bitiş noktası son iki bağımsız değişkendir.
$draw->pathCurveToQuadraticBezierAbsolute(
150,50,
250,250
);

// Bu, başlangıç noktası olarak geçerli konumla ikinci dereceden bir
// bezier eğrisini belirtir, denetim noktası önceki eğrilerin denetim
// noktasından yansıtılır ve bitiş noktası x, y değerleri ile tanımlanır.
$draw->pathCurveToQuadraticBezierSmoothAbsolute(
450,250
);

// Bu, başlangıç noktası olarak geçerli konumun bulunduğu ikinci dereceden
// bir bezier eğrisini belirtir, denetim noktası önceki eğrilerin denetim
// noktasından yansıtılır ve bitiş noktası, x, y değerleriyle geçerli
// konumdan göreli olarak tanımlanır.
$draw->pathCurveToQuadraticBezierSmoothRelative(
200,-100
);

$draw->pathFinish();

$imagick = new \Imagick();
$imagick->newImage(700, 500, $backgroundColor);
$imagick->setImageFormat("png");

$imagick->drawImage($draw);

header("Content-Type: image/png");
echo
$imagick->getImageBlob();

}

?>

add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top