SymfonyWorld Online 2022 Winter Edition

ImagickDraw::skewY

(PECL imagick 2, PECL imagick 3)

ImagickDraw::skewYGeçerli koordinat sistemini düşeyde belirtilen açıda eğer

Açıklama

public ImagickDraw::skewY(float $derece): bool
Uyarı

Bu işlev hala belgelendirilmemiştir; sadece değiştirge listesi mevcuttur.

Geçerli koordinat sistemini düşey yönde belirtilen açıda eğer.

Değiştirgeler

derece

Eğim açısı.

Dönen Değerler

Hiçbir değer dönmez.

Örnekler

Örnek 1 - ImagickDraw::skewY() örneği

<?php
function skewY($strokeColor$fillColor$backgroundColor$fillModifiedColor,
               
$startX$startY$endX$endY$skew) {

    
$draw = new \ImagickDraw();

    
$draw->setStrokeColor($strokeColor);
    
$draw->setStrokeWidth(2);
    
$draw->setFillColor($fillColor);
    
$draw->rectangle($startX$startY$endX$endY);
    
$draw->setFillColor($fillModifiedColor);
    
$draw->skewY($skew);
    
$draw->rectangle($startX$startY$endX$endY);

    
$image = new \Imagick();
    
$image->newImage(500500$backgroundColor);
    
$image->setImageFormat("png");
    
$image->drawImage($draw);

    
header("Content-Type: image/png");
    echo 
$image->getImageBlob();
}

?>

add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top