CascadiaPHP 2024

ImagickDraw::skewY

(PECL imagick 2, PECL imagick 3)

ImagickDraw::skewYGeçerli koordinat sistemini düşeyde belirtilen açıda eğer

Açıklama

public ImagickDraw::skewY(float $derece): bool
Uyarı

Bu işlev hala belgelendirilmemiştir; sadece bağımsız değişken listesi mevcuttur.

Geçerli koordinat sistemini düşey yönde belirtilen açıda eğer.

Bağımsız Değişkenler

derece

Eğim açısı.

Dönen Değerler

Hiçbir değer dönmez.

Örnekler

Örnek 1 - ImagickDraw::skewY() örneği

<?php
function skewY($strokeColor, $fillColor, $backgroundColor, $fillModifiedColor,
$startX, $startY, $endX, $endY, $skew) {

$draw = new \ImagickDraw();

$draw->setStrokeColor($strokeColor);
$draw->setStrokeWidth(2);
$draw->setFillColor($fillColor);
$draw->rectangle($startX, $startY, $endX, $endY);
$draw->setFillColor($fillModifiedColor);
$draw->skewY($skew);
$draw->rectangle($startX, $startY, $endX, $endY);

$image = new \Imagick();
$image->newImage(500, 500, $backgroundColor);
$image->setImageFormat("png");
$image->drawImage($draw);

header("Content-Type: image/png");
echo
$image->getImageBlob();
}

?>

add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top