SymfonyWorld Online 2022 Winter Edition

ImagickDraw::polygon

(PECL imagick 2, PECL imagick 3)

ImagickDraw::polygonBir çokgen çizer

Açıklama

public ImagickDraw::polygon(array $koordinatlar): bool
Uyarı

Bu işlev hala belgelendirilmemiştir; sadece değiştirge listesi mevcuttur.

Belirtilen koordinat dizisini, geçerli vurgu rengini, vurgu genişliğini, dolgu rengini veya dokuyu kullanarak bir çokgen çizer.

Değiştirgeler

koordinatlar

X ve Y koordinatlarını içeren çok boyutlu dizi. Örnek: array( array( 'x' => 3, 'y' => 4 ), array( 'x' => 2, 'y' => 6 ) );

Dönen Değerler

Başarı durumunda true döner.

Örnekler

Örnek 1 - ImagickDraw::polygon() örneği

<?php
function polygon($strokeColor$fillColor$backgroundColor) {

    
$draw = new \ImagickDraw();

    
$draw->setStrokeOpacity(1);
    
$draw->setStrokeColor($strokeColor);
    
$draw->setStrokeWidth(4);

    
$draw->setFillColor($fillColor);

    
$points = [
        [
'x' => 40 5'y' => 10 5],
        [
'x' => 20 5'y' => 20 5],
        [
'x' => 70 5'y' => 50 5],
        [
'x' => 60 5'y' => 15 5],
    ];

    
$draw->polygon($points);

    
$image = new \Imagick();
    
$image->newImage(500300$backgroundColor);
    
$image->setImageFormat("png");
    
$image->drawImage($draw);

    
header("Content-Type: image/png");
    echo 
$image->getImageBlob();
}

?>

add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top