PHP 8.4.0 Alpha 2 available for testing

ImagickDraw::polygon

(PECL imagick 2, PECL imagick 3)

ImagickDraw::polygonBir çokgen çizer

Açıklama

public ImagickDraw::polygon(array $koordinatlar): bool
Uyarı

Bu işlev hala belgelendirilmemiştir; sadece bağımsız değişken listesi mevcuttur.

Belirtilen koordinat dizisini, geçerli vurgu rengini, vurgu genişliğini, dolgu rengini veya dokuyu kullanarak bir çokgen çizer.

Bağımsız Değişkenler

koordinatlar

X ve Y koordinatlarını içeren çok boyutlu dizi. Örnek: array( array( 'x' => 3, 'y' => 4 ), array( 'x' => 2, 'y' => 6 ) );

Dönen Değerler

Başarı durumunda true döner.

Örnekler

Örnek 1 - ImagickDraw::polygon() örneği

<?php
function polygon($strokeColor, $fillColor, $backgroundColor) {

$draw = new \ImagickDraw();

$draw->setStrokeOpacity(1);
$draw->setStrokeColor($strokeColor);
$draw->setStrokeWidth(4);

$draw->setFillColor($fillColor);

$points = [
[
'x' => 40 * 5, 'y' => 10 * 5],
[
'x' => 20 * 5, 'y' => 20 * 5],
[
'x' => 70 * 5, 'y' => 50 * 5],
[
'x' => 60 * 5, 'y' => 15 * 5],
];

$draw->polygon($points);

$image = new \Imagick();
$image->newImage(500, 300, $backgroundColor);
$image->setImageFormat("png");
$image->drawImage($draw);

header("Content-Type: image/png");
echo
$image->getImageBlob();
}

?>

add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top